SCHOOLGIDS MAAR DAN VISUEEL

QR-code op het hek

“Een prachtige christelijke school in Delft, waar hard wordt gewerkt door leerlingen én team.” Zo omschrijft directeur Patrick Vogelaar de Prins Mauritsschool in Delft in een oneliner. “Het klimaat op onze school is mooi en gezellig”, vervolgt hij, maar daar blijft het niet bij natuurlijk. “De basisschool is ook dé tijd waarin je wordt gevormd. Je krijgt maar één keer de kans om technisch te leren lezen, in groep 3. Lukt dat niet, dan heb je daar de rest van je leven last van. Daarom maken we serieus werk van ons onderwijs, maar dat geldt natuurlijk voor veel meer basisscholen.”

Vogelaar is sinds 2016 directeur van de school met een reformatorisch-christelijke identiteit. De school worstelde destijds met negatieve beeldvorming bij enkele ouders en collega’s.
“Het leerlingenaantal liep destijds terug. Eén van de opdrachten vanuit het bestuur was om de school weer op de kaart te zetten”, blikt hij terug op die beginperiode. Vogelaar en zijn team gingen enthousiast aan de slag en niet zonder resultaat. “Het leerlingenaantal groeit weer en onse school kreeg eind vorig schooljaar de waardering ‘goed’ van de inspectie.”

Onder het reclame-motto ‘be good and tell it’ heeft de Prins Mauritsschool een presentatievideo laten maken door Destimotus. “Ik kende Martijn Krijtenburg van mijn vorige school waar hij leerkracht was”, aldus Patrick Vogelaar. “Het linkje was dus snel gelegd. We zijn gestart met een gesprek en daar ontdekten we wat hem heel sterk maakt. Hij werkt vragenderwijs. Wat is je doel, wat is je doelgroep, wat wil je met de film? Martijn helpt volledig mee om de kern van de boodschap die de school wil uitdragen uit de verf te laten komen. Je hoeft ook niets voor te bereiden. Hij interviewt op een prettige manier en knipt de goede zinnen uit je verhaal. Dat is ook prettig voor anderen zoals de ouders die hij interviewt.”

Over het eindresultaat is Vogelaar zeer tevreden. “We delen de film via onze website, Facebook en andere socials. Ik verwijs er ook steeds naar en op het hek van de school staat een QR-code. Wie die scant ziet de film.” Inmiddels is een tweede film gemaakt en is een derde in voorbereiding. “Uiteindelijk willen we met meerdere films een visuele schoolgids hebben.”

Onze films voor de Prins Mauritsschool
Destimotus in contact
Film laten maken? Let's reveal it!