PROACTIEF MEEDENKEN OP INHOUD

Meer effect dan gedacht

Bij de werving van nieuwe collega’s in het speciaal basisonderwijs (sbo) moet je soms meer middelen inzetten dan advertenties alleen. Vanuit die gedachte kiest de werkgroep ‘Aantrekkelijk Werkgeverschap’ van de stichting Gewoon Speciaal Onderwijs voor de inzet van onlinevideo’s. Destimotus krijgt de opdracht om voor de tien aangesloten scholen, het expertisecentrum én de overkoepelende stichting een film te maken. “Met onderwerpen die in alle films terugkomen, maar directeuren kregen ook de vrije hand om hun eigen school te laten zien”, vertelt Saskia Schouten, werkgroeplid en directeur van SBO De Wissel in Houten.

“We hebben eerst een aantal bedrijven uitgenodigd voor een kennismaking en gesprekken gevoerd”, vervolgt Saskia. “We waren al snel eens dat het Martijn van Destimotus moest worden. Hij komt uit het onderwijs en dat is prettig. Hij dacht ook gelijk mee op de inhoud en is heel proactief.” In een tweede sessie gaat de commissie samen met de filmmaker meer de diepte in.

Tijdens de opnames op de diverse scholen blijkt opnieuw dat Martijn onderwijservaring heeft. Kinderen in het speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs zijn gebaat bij structuur. Saskia: “Martijn gebruikte een kleine camera en was onopvallend aanwezig. Het was alsof hij erbij hoorde tijdens de opnames.” Het eindresultaat van de reeks films valt breed in goede aarde. “Alle directeuren vertelden: hoe knap dat hij de juiste beelden en de juiste woorden heeft gevonden. Onze directeuren zijn best een beetje kritisch, maar Martijn bleek de goede match.”

De films zijn inmiddels te zien op de websites van de diverse scholen, het bestuur heeft ze gedeeld op social media en ook stakeholders en het samenwerkingsverband gebruiken ze. “Film heeft meer effect dan ik dacht; ik zet mijn film ook echt in. Ouders die de film op onze website zien reageren enthousiast”, aldus Saskia Schouten. Op dit moment neemt de stichting de profielteksten van vacatures onder de loep. Zodra dit proces is afgerond, krijgen de films ook een rol in personeelswerving. En dat is precies waarvoor ze zijn geproduceerd, werving van nieuwe collega’s.

Onze films voor GSO
Destimotus in contact
Film laten maken? Let's reveal it!