INNOVATIES DELEN = INSPIREREN

Innoverende pioniers in beeld

De Haagse Scholen hebben in hun ambitiestatement drie pijlers benoemd”, vertelt Nanja van Es, strategisch beleidsmedewerker. “Pedagogisch-didactische onderwijsvernieuwing, professionalisering en profilering. Video is een goed middel om bij deze doelen in te zetten. Het maakt scholen zichtbaar, inspireert medewerkers om ideeën te delen met andere scholen en geeft ze ook een gevoel van trots: dit gebeurt er op onze scholen!”

De pijler onderwijsvernieuwing krijgt onder meer invulling met de Innovatievonken. Een Innovatievonk is een beurs om de start van een innovatief project mogelijk te maken. Scholen die een beurs krijgen toegekend worden Innovatievonkpioniers. “Deze pioniers brengen we met video’s in beeld zodat alle andere scholen, onze stichting telt er 52, meeprofiteren van een innovatie. Zo delen we kennis met elkaar en kunnen scholen elkaar inspireren.”

Voor de productie van de video’s koos De Haagse Scholen Destimotus. “Martijn Krijtenburg is mij aanbevolen door een collega”, zegt Nanja van Es. “Hij komt zelf uit het onderwijs, dat is fijn, hij is bekend met de context van de doelgroep. We ervaren Martijn als professionele filmmaker in de wijze waarop hij werkt. Hij is klantgericht, denkt mee en komt actief met voorstellen. Daarbij is hij betrouwbaar en levert op tijd.”

De keuze voor video vindt Nanja van Es passend bij de tijd waarin we leven. “We laten ze maken voor website en presentaties, maar ook voor socia lmedia. Van de langere films maakt Martijn teasers van anderhalve minuut en die posten we op social media. Dat is een effectieve manier om een breder publiek te bereiken.”

Inmiddels heeft Destimotus een reeks films gemaakt over diverse Innovatievonk Pioniers. Bijvoorbeeld over een bevlogen gymdocent die de kwaliteit van het spelen op het schoolplein wilde verbeteren. “Hij bedacht de GameChanger, houders waarin kinderen spelmateriaal zoals een stang, net of ringen kunnen plaatsen. Dit idee wordt van ruwe schets inmiddels via een prototype gerealiseerd. Mooi om te zien dat zo’n innovatie weer aanleiding is voor andere vernieuwingen, bijvoorbeeld met impact op het gedrag op het schoolplein.”

Selectie van films voor De Haagse Scholen
Destimotus in contact
Film laten maken? Let's reveal it!