LEREN MET VRIJHEID EN FLEXIBILITEIT

Zeker, klassikaal lesgeven heeft grote voordelen en zal niet verdwijnen. Toch kiezen steeds meer organisaties voor toepassing van e-learning, onder meer via video’s. En terecht, e-learning video’s bieden grote kansen, zeker als ze bij de opzet didactisch goed onderbouwd zijn.

Een e-learning video brengt de inhoud van een les, cursus of zelfs complete opleiding via een online video bij de cursisten. Zij kunnen de lessen volgen op ieder gewenst tijdstip en vanaf iedere denkbare locatie. Volop vrijheid en flexibiliteit dus!

Jaap Verton - Destimotus

Wat zijn de voordelen van e-learning video’s?

E-learning heeft veel voordelen. Het beperkt de reistijd van cursisten en maakt een fysieke leslocatie overbodig. Lessen zijn te volgen door een onbeperkt aantal cursisten of studenten. Een eenmaal opgenomen les kan steeds weer worden gegeven. Door een combinatie van beeld, geluid en ondertiteling is de kennisoverdracht erg goed. En omdat cursisten even kunnen terugspoelen of pauzeren, biedt het hun flexibele mogelijkheden. Er zijn volop mogelijkheden voor interactie met de cursist, bijvoorbeeld via het stellen van een vraag. E-learning video’s kunnen ook interactief zijn, waarbij de cursist bepaalt welke items voor hem of haar relevant zijn.

E-learning platform - Destimotus

Wat is een e-learning platform?

Destimotus heeft al heel wat lessen naar videoproducties vertaald. Martijn Krijtenburg, eigenaar van Destimotus, heeft zelf voor de klas gestaan en dit blijkt telkens een voordeel. Onze betrokkenheid gaat echter verder dan het maken van e-learning video’s alleen. We begeleiden je ook graag bij de realisatie van een e-learning platform: van interne toepassing tot complete videodienst met verdienmodel.

Onderwijskundige film - Destimotus

Onderwijskundige film

Een e-learning video is in feite een onderwijskundige film. Het is een onderwijsmiddel dat tot doel heeft het leerproces te ondersteunen. Bij de opzet gaat het naast technische en creatieve kwaliteit vooral om onderwijskundige overwegingen. Doel is immers om de leerprocessen van cursisten te activeren en te sturen. Destimotus beschikt in huis over onderwijskundige en didactische ervaring en is ook via haar specialisme schoolpromotiefilms actief in de onderwijswereld.

Bekijk een E-learning video
Destimotus in contact
E-learning video nodig? Let's reveal it!